SAMEN NAAR EEN BLIJVEND RESULTAAT

Bel voor een afspraak

088 500 2070

Vergoedingen & Tarieven

Vergoedingen

Basisverzekering & Aanvullende verzekering

Tegenwoordig staat voeding volop in de belangstelling. Vandaar ook dat de diëtist standaard voor een aantal uren is opgenomen in de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar. Per kalenderjaar worden drie uren diëtetiek vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen geldt uiteraard wel het ‘eigen risico’ dat moet worden betaald (meestal bedraagt dit €385,-). Dit betekent dat alle zorg tot en met €385,- eerst door u zelf wordt betaald. Daarna wordt uw verdere zorg door de zorgverzekeraar vergoed. Voor kinderen (tot en met 18 jaar) speelt er geen eigen risico. De zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die kinderen nodig hebben. In sommige aanvullende verzekeringen zijn extra uren diëtetiek opgenomen.

Om de begeleiding bij NutriCentrum vergoed te krijgen heeft u een verwijzing van uw specialist of huisarts nodig. NutriCentrum heeft met alle zorgverzekeraars zorgcontracten afgesloten.

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld CVRM (risico op hart- en vaatziekten), Diabetes en COPD wordt de dieetadvisering soms vergoed vanuit de ketenzorg (regionale samenwerkingsverbanden- DBC’s). Uw huisarts/praktijkondersteuner kan u vertellen of u onder ketenzorg valt.

Tarieven

Naast de verzekerde zorg kunt u altijd een diëtist/ leefstijlcoach van NutriCentrum benaderen voor begeleiding op maat. Dit kan een eenmalig gesprek betreffen of een langdurige samenwerking. Uiteraard kijken wij samen met u naar alle mogelijkheden als het gaat om een op maat gemaakt pakket ten aanzien van een leefstijl en voedingsadvies. De onderstaande tarieven worden gehanteerd. Ook wanneer uw consulten niet meer voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking komen, bijvoorbeeld bij overschrijding van het aantal te vergoeden uren, dan rekenen we de volgende tarieven:

  • Het tarief is € 21,00 per kwartier
  • Bij huisbezoeken brengen wij een 'uittoeslag' in rekening, deze bedraagt € 28,- per bezoek
  • Een eerste consult (intake, screening, advies) kost € 105,00 (75 minuten)
  • Een vervolgafspraak kost € 42,00 (30 minuten)

Wanneer u uw afspraak niet nakomt, kunnen wij 20,00 in rekening brengen.