SAMEN NAAR EEN BLIJVEND RESULTAAT

Bel voor een afspraak

088 500 2070

Vergoedingen & Tarieven

Vergoedingen

Basisverzekering & Aanvullende verzekering

Tegenwoordig staat voeding volop in de belangstelling. Vandaar ook dat de diëtist standaard voor een aantal uren is opgenomen in de basisverzekering van iedere zorgverzekeraar. Per kalenderjaar worden drie uren diëtetiek vergoed vanuit de basisverzekering. Voor volwassenen geldt uiteraard wel het ‘eigen risico’ dat moet worden betaald (meestal bedraagt dit €385,-). Dit betekent dat alle zorg tot en met €385,- eerst door u zelf wordt betaald. Daarna wordt uw verdere zorg door de zorgverzekeraar vergoed. Voor kinderen (tot en met 18 jaar) speelt er geen eigen risico. De zorgverzekeraar vergoedt alle zorg die kinderen nodig hebben. In sommige aanvullende verzekeringen zijn extra uren diëtetiek opgenomen.

Om de begeleiding bij NutriCentrum vergoed te krijgen heeft u een verwijzing van uw specialist of huisarts nodig. NutriCentrum heeft met alle zorgverzekeraars zorgcontracten afgesloten.

Ketenzorg

Voor chronische patiënten met bijvoorbeeld CVRM (risico op hart- en vaatziekten), Diabetes en COPD wordt de dieetadvisering soms vergoed vanuit de ketenzorg (regionale samenwerkingsverbanden- DBC’s). Uw huisarts/praktijkondersteuner kan u vertellen of u onder ketenzorg valt.

Tarieven

Naast de verzekerde zorg kunt u altijd een diëtist/ leefstijlcoach van NutriCentrum benaderen voor begeleiding op maat. Dit kan een eenmalig gesprek betreffen of een langdurige samenwerking. Uiteraard kijken wij samen met u naar alle mogelijkheden als het gaat om een op maat gemaakt pakket ten aanzien van een leefstijl en voedingsadvies. NutriCentrum hanteert onderstaande tarieven.

Consult Directe tijd (min.) Indirecte tijd (min.) Kosten
Intake 60 30 €105,-
Vervolgconsult lang 45 - €52,50
Vervolgconsult kort 30 - €35,-
Skype/telefonisch consult lang 30 - €35,-
Skype/telefonisch consult kort 15 - €17,50
Afsluitend consult 15 15 €35,-


Directe tijd is de tijd dat u daadwerkelijk op het spreekuur bent/ tijd met de diëtist. Indirecte tijd is de tijd die hierna nodig is voor het maken en berekenen van uw persoonlijke voedingsplan, om de huisarts te informeren, het registreren van uw gegevens in uw dossier etc. De totaal bestede tijd wordt afgerond op kwartieren.