SAMEN NAAR EEN BLIJVEND RESULTAAT

Bel voor een afspraak

088 500 2070

NutriCentrum dichtbij HartKliniek Nederland

De cardiologen van HartKliniek werken nauw samen met de diëtisten en leefstijlcoaches van NutriCentrum omdat zij weten dat voeding een belangrijke rol speelt in de behandeling van de hartaandoening, in de nazorg of bij de preventie ervan. De cardiologen van HartKliniek stimuleren hun patiënten om een gezonde leefstijl toe te passen. Om de nazorg aan hart- en vaatpatiënten te bieden bevindt NutriCentrum zich in iedere vestiging van HartKliniek.

logo hartkliniek nederland