SAMEN NAAR EEN BLIJVEND RESULTAAT

Bel voor een afspraak

088 500 2070

Extra aandacht aan ondervoeding

NutriCentrum is ook nu, in coronatijd, bereikbaar voor consulten. Onze diëtisten/lifestyle coaches blijven telefonisch bereikbaar of via videobellen. Cliënten ervaren deze wijze van begeleiding als positief en hebben zo toch ‘die stok achter de deur’. Wij willen benadrukken aan alle huisartsen en andere zorgverleners of mantelzorgers: besteed extra aandacht aan ondervoeding!

Wij vrezen dat het probleem van ondervoeding in de huidige omstandigheden groter zal worden, door het krijgen van corona (Covid-19), maar ook als gevolg van bijvoorbeeld vereenzaming door thuisisolatie of een (te) eenzijdig voedingspatroon. Met name bij de oudere en kwetsbare doelgroepen in onze samenleving. Een tijdige signalering (vanuit zorgverleners of vanuit mantelzorgers) én een gerichte deskundige aanpak vanuit ons als diëtist (bijvoorbeeld starten van drinkvoeding) zorgt ervoor dat de negatieve effecten van ondervoeding worden voorkomen.

Ondervoeding heeft grote negatieve gevolgen voor de gezondheidstoestand en functionaliteit van ouderen. Als ouderen te weinig (eiwitten) eten en te weinig bewegen verliezen ze bovendien spiermassa en spierkracht. Dit verlies is moeilijk te herstellen en resulteert in blijvende verslechtering van de weerstand en gezondheidstoestand. Om ondervoeding te voorkomen is het belangrijk om voldoende te eten en te bewegen. Een optimaal voedingspatroon bestaat uit een gevarieerd menu, met voldoende brandstoffen (energie) en bouwstoffen. Ondervoeding bij thuiswonende ouderen van boven de 70 jaar komt normaliter al veel voor (15% tot 20% van de mensen). Bij ouderen met thuiszorg is dat zelfs 30% tot 40%.

Wij roepen alle huisartsen, andere zorgverleners én mantelzorgers op om juist nu extra alert te zijn op (het ontstaan van) ondervoeding.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op. Wij kunnen direct wat betekenen voor mensen met verminderde eetlust of indien iemand is afgevallen vanwege griepverschijnselen.

Zorg voor elkaar en stay safe!